แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

‎‎สีฉันเศร้า : Crayola เกษียณ ‘ดอกแดนดิไลอัน’ ดินสอสี‎

เนินดินที่อยู่ตรงกลางของภาพนี้ ซึ่งถ่ายโดยกล้อง HiRISE บนยานโคจรลาดตระเวนดาวอังคารของนาซาในเดือนเมษายน 2009 ดูเหมือนจะปิดกั้นเส้น

ลาก่อนดอกแดนดิไลอัน: เครโยลาให้สีดินสอสีหนึ่งสีแก่รองเท้า‎‎ ‎‎แฟน ๆ ของสี Crayola สีเหลืองร่าเริง “ดอกแดนดิไลอัน” อาจจะรู้สึกสีฟ้าเล็กน้อยในขณะนี้.‎‎Crayola ประกาศในวันนี้ (31 มีนาคม) — วันดินสอสีแห่งชาติ —...

Continue reading...